Podmínky účasti v soutěži

Do soutěže se mohou přihlásit romské dívky a ženy, které v roce konání soutěže dosáhnou věku 21 let. Horní věková hranice není omezena.

Občanství: České nebo Slovenské občanství
Národnost: Romská národnost
Rodinný stav: bez limitu
Výška postavy: od 160 cm
Míry: bez limitu
Dolní věková hranice: od 21 let
Horní věková hranice: bez limitu

Castingy a přihláška

Castingy proběhnou ve čtyřech vybraných městech v České a Slovenské republice. Místa a čas konání jednotlivých castingů jsou uveřejněny na internetových stránkách soutěže www.prettyromawoman.cz. Přihláška není podmínkou účasti v soutěži. Castingů se mohou zúčastnit i soutěžící, které přijdou přímo na casting, bez předem zaslané přihlášky.
Každá soutěžící si může zvolit termín a místo castingu, které jí vyhovuje.
Místa castingů nejsou rozdělena podle místa bydliště soutěžících.
Na casting si s sebou soutěžící musí přinést platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Z castingů bude vybráno deset semifinalistek a dvě náhradnice. Výběr semifinalistek provádí porota.

Vyhlášení a průběh soutěže

Soutěž je oficiálně vyhlášena v dubnu 2017. Registrace soutěžících probíhá přes přihlášku, uveřejněnou na internetových stránkách soutěže www.prettyromawoman.cz.

Kalendář fotografií

U každé semifinalistky porota vybere nejlepší foto ze soutěže a z těchto fotografií sestaví kalendář. Tento kalendář získá každá semifinalistka zdarma jako upomínkový předmět. Zároveň dává souhlas k tomu, aby tyto kalendáře byly použity k reklamním účelům.

Profesionální fotoservis zajišťuje Fotostudio Jiřího Gotwalda.

Finále

Před samotným finále se semifinalistky účastní soustředění v brněnském Luxhotelu Onyx (www.luxhotel-onyx.cz). Účast na tomto soustředění je povinná. Pokud se semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nezúčastní soustředění, bude ze soutěže vyřazena a nastupuje náhradnice.
Náklady spojené se soustředěním, jako je ubytování, strava, program a dopravu z místa bydliště na místo konání a zpět hradí pořadatel soutěže.
Finále se bude konat na podzim roku 2017. Pokud se semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nezúčastní finále, bude ze soutěže vyřazena a nastupuje náhradnice.

Ve finále budou zvoleny

Československá Pretty Roma Woman 2017
Vítězku zvolí porota složená z odborníků, populárních osobností a zástupců partnerů soutěže.
Československá Pretty Roma Woman Sympatie 2017
Vítězku zvolí lidé před samotným finále prostřednictvím sociální sítě Facebook a označení „to se mi líbí“ na odkazu …….
Československá Pretty Roma Woman Publikum 2017
Vítězku zvolí diváci během samotného finálového večera.

Pořadatel

Soutěž 1. Československá Pretty Roma Woman vyhlašuje a pořádá Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR, z.s. se sídlem Černovické nábřeží 423/7, 618 00 Brno, IČ: 03980219 ve spolupráci s  Celostátní asociací Romů ČR, Sadová 9, 695 01 Hodonín, IČ: 22813969.

Kontakty

Marcel Ščuka: +420 602272019
Miroslav Malík: +420602881530
email: info@prettyromawoman.cz